Maximale hypotheek

Maximale hypotheek

Regelmatig wordt de vraag gesteld, `hoeveel kan ik lenen?`

Deze vraag komt mede door de zoektocht op het internet waarbij er toets programma`s ingevuld worden waarbij alleen het inkomen en de leeftijd gevraagd wordt. De uitkomsten verschillen vaak en moeten bijgesteld worden. Voor starters klopt het doorgaans redelijk, voor doorstromers vaak niet. Starter ga je kopen tot een koopsom van € 325.000,= op  https://mijn.nhg.nl/ kan je een berekening maken hoeveel je kunt lenen

Hoe werkt een toetsing maximale hypotheek?

Het inkomen, leeftijd en pensioen, rentepercentage, looptijd van de hypotheek, vermogen en maandelijkse verplichtingen worden bekeken en hebben invloed op de uitslag van de maximale hypotheek berekening.

Het inkomen uit loondienst

Vast contact met onbepaalde duur. De vaste maandelijkse of jaarlijkse inkomens (salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand) kunnen meegenomen worden samen met de regulieren maandelijkse inkomsten zoals overuren en onregelmatigheidstoeslagen. Extra inkomens zoals bonussen en provisies kunnen onder voorwaarden meegenomen worden in de toetsing.

Tijdelijk contract met intentieverklaring tot onbepaald vast contract
Flex/oproep contract
Payrolling

Het inkomen uit loondienst wordt kan aangetoond worden middels

 • Werkgeversverklaring of verzekeringsbericht van het UWV
  Het flex/oproep inkomen door het verzekeringsbericht van het UWV
  Werkgeversverklaring met gemiddelde Inkomen van de afgelopen 3 jaar
 • Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten met de voorwaarden dat er tenminste 12 maanden is gewerkt in de afgelopen 14 maanden https://www.perspectiefverklaring.nl/
 • Arbeidsmarktscan (per 2020 mogelijk) arbeidsverleden, leeftijd, branche, beroep en opleiding en marktomstandigheden zijn bepalend, zie meer op https://www.arbeidsmarktkansen.nl/

Overige inkomsten

 • Pensioenen
  Het pensioeninkomen wordt ook gebruikt als de hypotheekaanvraag binnen de 10 jaar van de AOW ingangsdatum valt. Verder zijn er verruimingen voor de 57 plusser (10 jaar voor de AOW datum) als zij goedkoper gaan wonen en voor een rentevaste periode van 20 jaar of langer kiezen.
 • Lijfrente uitkeringen
  nabestaanden en ouderdomspensioen de duur van de uitkering zal bepalend zijn, Als de uitkeringen tijdelijk zijn zullen ze ook zo getoetst worden.
 • Partneralimentatie  Zo lang deze duurt als inkomen mee te nemen in de toetsing voor de hypotheek.
  Vanaf 1 januari 2020 gaat de alimentatieduur veranderen. Vanaf dan is de partneralimentatieduur gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn wel uitzonderingen. Hebben jullie kinderen onder de 12, dan loopt de alimentatieplicht tot het jongste kind 12 jaar oud wordt. Ook is er een uitzondering voor lange huwelijken. Ben je langer dan 15 jaar getrouwd en 50 jaar of ouder, dan heb je 10 jaar lang recht op partneralimentatie. Duurde jouw huwelijk langer dan 15 jaar en krijg je binnen 10 jaar AOW, dan kun je partneralimentatie krijgen tot het moment dat de AOW in gaat.
  Gaat de ex tussentijds meer verdienen of samenwonen, dan vervalt het recht op partneralimentatie.
 • Het rentepercentage en looptijd van de hypotheek
  Het rentepercentage heeft invloed op de hoogte van de maximale hypotheek.
  Een hoge rente van bv. 5% geeft een hogere maandlast dan 2% en kan er met 5% rente minder geleend worden.Als de beoogde rentevaste periode korter dan 10 jaar vast gezet wordt zal er met 5% getoetst worden. Bij een rente van 10 jaar vast of langer mag er met de rente die aangeboden wordt gerekend worden.
  Als de hypotheek korter gaat duren dan bv 30 jaar zal de maandlast hoger worden en kan er minder geleend worden, dit komt veel voor bij doorstromers die na 2013 gekocht of de hypotheek verhoogd hebben.
 • Huurpenningen Huurinkomsten van een 2e woning kunnen als inkomen gerekend worden
 • Sociale verzekering uitkeringen WAO, IVA WAJONG enz. als het inkomen bestendig is en er geen herkeuringen meer komen kan het onder voorwaarden en bij sommige geldgevers deels of geheel meegenomen worden
 • PGB inkomsten als je mantelzorger bent, niet alle geldgevers nemen dit inkomen mee
 • Het ondernemersinkomen De cijfers van de afgelopen 3 jaar, vanaf 1 jaar cijfer is mogelijk onder NHG en bij sommige geldgevers ook zonder NHG

De cijfers die aangetoond moeten worden zijn

IB (inkomstenbelasting aangiftes)
Definitieve aanslagen van de belastingdienst
Jaarcijfers of de geconsolideerde jaarcijfers als er meerdere BV`s zijn
Prognose van lopende jaar
Belastbare winst voor IB ondernemers
Aanmerkelijkbelang voor DGA`s

 • Vermogen bij vele geldgevers mag 3% van het vrije vermogen als inkomen gerekend worden

Lasten die ten last komen van de hypotheek toetsing

 • Kredietlasten de werkelijke lasten, of 2% van de hoofdsom per maand
 • Lease/privatelease tegenwoordig komt dit veel voor bij auto`s 65% van de krediethoofdsom wordt bij het BKR geregistreerd, hiervan wordt hier 2% per maand als last gezien
 • Studieleningen leningen die tot 01-09 2015 zijn ingegaan is het 0,75% over de hoofdsom minus de eigen extra aflossing. Per 01-09 2015 geld voor nieuwe studieleningen dat er met 0,45% gerekend moet worden.
 • Alimentatielasten tbv. de ex partner, niet de lasten tbv de kinderen.

Zoals je ziet komt er veel kijken bij een goede toetsing, contact ons om samen een juiste berekening te maken.

 

 

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen