Overlijden

Wat te doen bij een overlijden

Als er een overlijden plaats vindt zal er (soms onverwachts) van alles geregeld moet worden. De uitvaart moet binnen 6 werkdagen geregeld zijn en mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden. Daarna volgt de financiële en juridische afwikkeling, zie de checklist overlijden of lees verder. Het is goed om zover het kan financieel voorbereid te zijn op een overlijden of er eens aandacht aanbesteed te hebben. Geld & Wonen kan je helpen bij het in kaart brengen van de situatie bij overlijden en als dit nodig is aanvullend verzekeren bij vrijwel alle verzekeraars.

Om zaken aangaande de hypotheek te wijzigen/af te wikkelen na een overlijden zal er een verklaring van erfrecht opgevraagd worden door de geldgever, deze krijg je van de notaris. In het testamentenregister kan je schriftelijk een testament opvragen of nagaan of er een is.

Akte van overlijden

Met een akte van overlijden die door de uitvaartleider is geregeld kan je abonnementen en andere lopende verplichtingen opzeggen. Op de bankafschriften kan je zien welke dat zijn, neem een periode van een jaar en vaak heb je dan alle lopende incasso`s in kaart. Als de bank geïnformeerd wordt over het overlijden wordt de rekening geblokkeerd en kan de executeur alleen de betalingen doen. Op de link van www.slapendetegoeden.nl kan opgevraagd worden of er meerdere bankrekeningen zijn.

Verder zullen de werkgever en het pensioenfonds(en) geïnformeerd moeten worden omdat het nabestaandenpensioen en evt. wezenpensioen zullen gaan uitkeren. Ook pensioenen van vorige werkgevers kunnen in aanmerking komen om uit te keren. Bij De Nederlandsche Bank (DNB) is dit op te vragen of op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Verzekeringen wijzigen of opzeggen

Door het overlijden veranderen de tenaamstellingen niet alleen.

Er zullen polissen gewijzigd of opgezegd moeten worden zoals: Inboedelverzekering verzekerde som aanpassen of beëindigen Aansprakelijkheid/rechtsbijstand/reisverzekering aanpassen of beëindigen Autoverzekering beëindigen middels vrijwaring bij verkoop of overschrijven op eigennaam (binnen 5 weken) Zorgverzekering beëindigen

Verzekeringen die uitkeren

Levensverzekeringen/overlijdensrisicoverzekeringen die in een keer uitkeren aan de begunstigden of als de polis verpand is de hypotheek deels of geheel aflost.

Levensverzekeringen die periodiek uitkeren, zoals nabestaandenlijfrentepolissen of erfrentepolissen.

Uitvaartverzekeringen kunnen in natura uitkeren en bestaan uit een beschreven pakket en of diensten die verricht worden. Uitvaartverzekeringen in geld keren de verzekerde som uit en is vrij te besteden aan de uitvaart.

Als je oude polissen tegenkomt en niet weet welke verzekeraar die heeft overgenomen kijk dan op de zoekservice van De Nederlandsche Bank zoekservice.vanatotzekerheid.nl

Koopwoning met hypotheek

Informeer de geldgever en controleer of het mogelijk is om het rentepercentage en de rentevaste periode aan te passen, naar de marktrente zonder een boete te betalen.

Bij vele geldgevers is dit mogelijk en kan veel maandlast besparen.

Boetevrij aflossen na overlijden kan ook bij vele geldgevers

Let op! Vraag deze mogelijkheden op tijd aan, soms moet het al binnen 3 maanden tot een jaar geregeld zijn. De geldgever komt er niet zelf met deze mogelijkheden.

Huurwoning

Pas het huurcontract aan als je in de woning wil blijven wonen of zeg de huur op, er zal een opzegtermijn zijn, vraag daarnaar bij de verhuurder.

Digitale kluizen en Social media

Overal hoor je dat je geen inlogcodes en wachtwoorden moet opslaan en delen met anderen. Soms is het wel handig om te doen, denk eens aan digitaal geld zoals cryptocurrency De laatste jaren is er heel veel geld in deze platforms geïnvesteerd en weten naasten het niet, of waar het is ondergebracht. Zonder deze codes is het soms niet mogelijk om bij dit geld te komen, zeker niet bij buitenlandse aanbieders. Ook worden er steeds meer rekeningen online afgesloten, bij buitenlandse bij banken of beleggingsinstellingen die alleen met wachtwoorden en codes te bereiken zijn.

Met een akte van overlijden kunnen de profielen van social media verwijderd worden.

Verdeling en belasting

Na het overlijden zal er een verdeling over de bezittingen komen en vaak ook erfbelasting betaald moeten worden. Op de belastingdienst kan je zien hoeveel de erfbelasting is middels een rekentool.

Gehuwden en geregistreerd partners

De langstlevende houd recht op de gehele nalatenschap, kinderen hebben een vordering op de langstlevende ouder. De langstlevende ouder kan in de woning blijven wonen.

Samenwonenden

Zijn niet elkaars erfgenaam en hebben een testament en samenlevingscontract nodig, ga hiervoor naar de notaris en leg de afspraken vast.

Testament

Hierin staat de verdeling van de nalatenschap die door de erflater gewenst is. De kinderen kunnen onterft worden door de ouders, maar wel hun legitieme portie op vragen. De partner kan ook onterft worden. In het testament kan je ook beschrijven dat een deel of de hele erfenis naar een goed doel gaat dan heet het een legaat. De notaris kan je hier bij helpen

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen