Privacy verklaring

Geld & Wonen, gevestigd aan Zevenhuizerlaan 5 1851 MR  Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.geldenwonen.nl

Zevenhuizerlaan 5
1851 MR  Heiloo
0621378348

Paul de Wildt is de Functionaris Gegevensbescherming van Geld & Wonen. Hij is te bereiken via info@geldenwonen.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Geld & Wonen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 •  Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Geld & Wonen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Kredietwaardigheidscheck

Bij Geld & Wonen is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar dit zijn geldgevers, verzekeraars en kredietverstekkers, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Geld & Wonen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Geld & Wonen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geld & Wonen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geld & Wonen) tussen zit. Geld & Wonen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows, Office, Adviesbox en software van geldgevers en verzekeraars om berekeningen te maken en advies te kunnen geven. Tevens worden deze gegevens gedeeld met geldgevers en banken en verzekeraars als er een bemiddeling tot stand komt. De deze gegevens delen zijn nodig om een dienst of advies met product te kunnen afnemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geld & Wonen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Bewaartermijn tot verzoek beëindiging door klant om beheer en advies te kunnen geven in de toekomst en tijdens bemiddeling. Bij geen bemiddeling 6 maanden mocht de klant zich bedenken of nog moeten oriënteren
 • Personalia: Bewaartermijn tot verzoek beëindiging door klant om beheer en advies te kunnen geven in de toekomst en tijdens bemiddeling. Bij geen bemiddeling 6 maanden mocht de klant zich bedenken of nog moeten oriënteren
 • Adres: Bewaartermijn tot verzoek beëindiging door klant om beheer en advies te kunnen geven in de toekomst en tijdens bemiddeling. Bij geen bemiddeling 6 maanden mocht de klant zich bedenken of nog moeten oriënteren
 • Inkomensgegevens: Bewaartermijn tot verzoek beëindiging door klant om beheer en advies te kunnen geven in de toekomst en tijdens bemiddeling. Bij geen bemiddeling 6 maanden mocht de klant zich bedenken of nog moeten oriënteren
 • Huidige financiële gegevens: Bewaartermijn tot verzoek beëindiging door klant om beheer en advies te kunnen geven in de toekomst en tijdens bemiddeling. Bij geen bemiddeling 6 maanden mocht de klant zich bedenken of nog moeten oriënteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Geld & Wonen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Geld & Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Geld & Wonen jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Dit zijn banken, verzekeraars, notarissen, makelaars, scheidingsplanners, kredietverstrekkers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Geld & Wonen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geld & Wonen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geldenwonen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Geld & Wonen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geld & Wonen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@geldenwonen.nl

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen